Ferit Öztürk’ün 2. Matematik ve Toplum Çalıştayı Açılış Konuşması

Ferit Öztürk’ün Buğday, Cebir, Ana Bileşen, Şehir, Uzaklık, Gen, Ağaç, Dil, Evrim, İnanç başlıklı sunusuna linkten erişebilirsiniz:
Ferit Öztürk – II.Matematik ve Toplum Çalıştayı

II. MATEMATİK VE TOPLUM ÇALIŞTAYI | 18-19 Şubat 2017

1 no'lu afiş.pngİnsanlığın, toplumun, varoluşun sacayağı, temel taşı; gelişimin en temel sebebi ve sonucu olan matematiğin binlerce yıldır hayatın her alanını etkilemiş, insanlığın ürettiği her olgunun ve kavramın içinde yer almış olduğunu biliyoruz. Bu sebeple matematiğin felsefi önemini, tarihsel gelişimini ve bilim dallarıyla ilişkisini incelemenin matematik bilgisine ve anlayışına katkıları olacağına inanıyoruz ve Matematik ve Toplum Çalıştayının ikincisini düzenliyoruz!

Boğaziçi Üniversitesi Matematik Topluluğu olarak, matematik felsefesinin ve kültürünün üniversite ve lise öğrencileri tarafından tanınmasının önemine inanıyoruz. Açıktır ki, derin bir felsefeye sahip olan matematiğin hem anlaşılması hem de ilerlemesi için söz konusu felsefi tabanının iyi algılanması gerekmektedir. Bu algılamanın getirdiği avantajlar matematiğe özgü değildir, tarih boyunca matematikle ilişki kurmuş ve insanlığı şekillendirmiş her varlığa da etki eder. Bu ilişkilerin ve algılayışın tanınması ve matematik dünyası ile öğrenciler arasında önemli bir bağ kurulması için Matematik ve Toplum Çalıştayının önemli olacağına inanıyoruz!

Matematiksel gerçekliğe ve düşünüşe bir adım atmak, bu gerçeklikte kendini geliştirmek isteyen herkesi, 18-19 Şubat 2017 tarihinde Boğaziçi Üniversitesi Garanti Kültür Merkezinde düzenlenecek etkinliğimizde görmekten mutluluk duyarız.

Matematiğin uçsuz bucaksız bir okyanus olduğu açık, O HÂLDE MATEMATİK!”

Çalıştayın iki gün de 09.30’da “Karşılama Çayı” ile başlayacaktır. Ardından birer saatlik konuşmalar ile 10.00 -17.15 aralığında beş konuşma yapılacaktır. Mevcut program şu şekildedir:

18 Şubat Cumartesi:
-Ferit Öztürk – Açılış Konuşması
-Engin Özkan – Akademik Üretim
-Betül Tanbay – Matematiğin Temelleri
-Alper Dizdar – Matematik ve Fizik
-Emrehan Halıcı – Matematik ve Zekâ

19 Şubat Pazar:
-Ersan Demiralp – Matematik ve Fizik
-Nüzhet Dalfes – Matematik, Bilgisayar ve Ekoloji
-Çağrı Diner – Matematik ve Yer Bilim
-Zafer Ercan – Matematik, Dil ve Mantık
-İlhan İkeda – Langlands Programı

Kayıt için: Kayıtlarımız kapanmıştır. İlginiz için teşekkür ederiz.

Burs başvurusu için: Burs başvurularımız kapanmıştır.

Boğaziçi Üniversitesi Matematik Topluluğu

Matematik Ve Toplum Çalıştayının Ardından

7-8 Mayıs tarihlerinde Boğaziçi Üniversitesi Matematik Topluluğu tarafından gerçekleştirilen Matematik ve Toplum Çalıştayı’na yaklaşık 250 kişi katıldı. Katılımcıların büyük çoğunluğu matematik bölümü öğrencileri olmasının yanı sıra, farklı bölümlerden lisans öğrencileri ve lise öğrencileri de aramızdaydı. Çalıştayın açılış konuşmasında “Akademik özerklikten ve ifade özgürlüğünden bahsedemediğimiz bir ülkede, felsefenin ve sanatın özgün ve bağımsız üretiminden bahsetmek çok mümkün değildir. Aynı şekilde felsefe ve sanatın tutsak olduğu bir coğrafyada, doğa bilimlerinde ve matematikte ilerleme katedilmesi de oldukça zordur” ifadelerine yer verilirken, kapanışta ise topluluğumuzun yeni yol arkadaşları kazanarak ve diğer üniversite topluluklarıyla daha güçlü ilişkiler geliştirerek çalışmalarına devam etmesi dilekleri dile getirildi. Bunlara ek olarak aramızdan yeni ayrılan değerli matematikçi Tosun Terzioğlu program dahilinde anıldı.

Çalıştayın içeriği ve amacı topluluğumuz tarafından:

“Matematik ve Toplum Çalıştayı, 3000 yılı aşkın süredir insanlığın kolektif çabasının en rafine sonuçlarından olan matematiğin dünyada ve ülkemizdeki tarihsel gelişimini, düşünsel temellerini (felsefesini) ve doğa bilimleriyle etkileşimini konu almaktadır. Boğaziçi Üniversitesi Matematik Topluluğu, üniversitemizin matematik kültürüne -özellikle öğrenciler bazında- katkı sağlamayı ve üniversite öğrencilerinin yaşayan matematikle temas etmesini amaçlar. Aynı zamanda üniversite, evrensel tanımı gereği bilgi üretimi gerçekleştirir ve bu üretimi bir kültür olarak öğrencilere kazandırır. Bu bağlamda Matematik ve Toplum Çalıştayı’nın öğrenciler ile matematik dünyası arasındaki kopukluk gibi önemli bir boşluğu biraz olsun dolduracağını düşünüyoruz.”

olarak belirlenmişti. Bu doğrultuda matematik felsefesi, matematik araştırma etiği, kadın matematikçiler, matematik eğitimi, matematik tarihi, matematiksel düşünme sistemini ve matematik-doğa bilimleri ilişkilerini incelemek üzere bir dizi konuşma gerçekleştirildi. Konuşmalar sonucu amfinin soru ve görüşleri alınarak konuşma yapmayanların da etkin katılımı sağlandı.

Aşağıda, konuşmalarda dikkat çeken bölümler paylaşılmıştır:

Açılış Konuşması: Boğaziçi Üniversitesi Matematik Bölümü öğretim üyesi Ferit Öztürk tarafından verildi. Özgür zamanlarda ve toplumlarda matematiğin gelişim hızının daha yüksek olduğunu vurgulayan Ferit Öztürk matematiksel düşüncenin gelişiminin, tarihsel bağlamdan koparılamayacağını belirtti.

IMG_3554

Matematik Felsefesi I: 29 Mayıs Üniversitesi Felsefe Bölümü öğretim üyesi Ayhan Çitil tarafından verildi. Dil-varlık, dil-felsefe alanlarında çalışanlar için matematik bilmenin öneminin vurgulandığı konuşmada matematikçilerin çalışmalarında “aslında ne yaptığı” sorusunu cevaplarken felsefenin yerine değinildi.

IMG_3590

Matem-etik: Boğaziçi Üniversitesi Matematik Bölümü öğretim üyesi Betül Tanbay tarafından verildi. Betül Tanbay, etiğin tanımından yola çıkarak, matematik araştırma ve yayın etiğinin üzerine kurulduğu evrensel kabuller üzerinde durdu.

IMG_3641

Matematik Eğitimi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Matematik Bölümü öğretim üyesi Turgut Önder tarafından verildi. Genel olarak eğitim sisteminin üzerine kurulu olduğu ezberin (belletmenin), matematiğin ve bilimin temeli olan bağımsız düşünme ve araştırmanın karşıtı olduğu vurgulandı. Kanıt ve tanımlardan uzak bir matematik lise eğitiminin, üniversite matematik eğitimindeki başarısızlıkların temeli olduğuna değinildi.

IMG_3705

Matematik Felsefesi II: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Felsefe Bölümü öğretim üyesi Bülent Gözkan tarafından verildi. Frege’den başlayarak aritmetiğin mantığa indirgenme çabası ve Gödel kanıtlamasından bahsedildi.

DSC_0058

Matematik ve Evrim: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü öğretim üyesi Mehmet Somel tarafından verildi. Genel bir evrim girizgahından sonra matematiksel modellemenin biyolojide gün geçtikçe önemi artan yerinden bahsedildi.

DSC_0105

Türkiye’de Matematik: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Matematik Bölümü öğretim üyesi Zafer Ercan tarafından verildi. Matematik sermaye sınıfının sermayesini de güçlendirebilir, işçi sınıfının mücadelesini de diyerek sözlerine başlayan Zafer Ercan, Türkiye’de bir düşünürün kendini özgürce ifade edemediğini, etse bile vatan haini ilan edildiğini ve bu durumun ülkemizdeki matematik üretimini baltaladığını vurguladı. Bunun yanında ülkemizdeki “şişme dergi ve yayınlar”dan ve bu çürümüşlüğün Tübitak tarafından teşvik edildiğinden bahsedilirken, akademisyenlerin umutsuz olmaya hakları olmadığını ve ses çıkarmaları gerektiği belirtildi.

IMG_3714

Matematik ve Fizik I: Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümü öğretim üyesi Tonguç Rador tarafından verildi. Matematik ve fiziğin diyalektiği; Antik Yunan, 16. YY, 17. YY, 18. YY 19. YY ve 20. YY fiziğinden örneklerle açıklandı.

IMG_3736

Kadın Matematikçiler: Sabancı Üniversitesi Matematik Bölümü öğretim üyesi Alev Topuzoğlu tarafından verilmiştir. Eğitim ve bilimdeki toplumsal cinsiyet eşitsizliğinden bahsedildi.

IMG_3763

Matematik ve Fizik II: İstanbul Teknik Üniversitesi Fizik Bölümü öğretim üyesi Kerem Cankoçak tarafından verildi. Doğayı anlamak için simetriyi anlamak gerektiği ve simetriyi de anlamanın en iyi yolunun matematik olduğu belirtildi.

IMG_3785

Matematikçi Nasıl Düşünür: Yeditepe Üniversitesi Matematik Bölümü öğretim üyesi İlhan İkeda tarafından verildi. Asal sayıların sonsuzluğu, 1 den 100 e kadar olan sayıların toplamı gibi temel problemlerin kanıtlarının arkasındaki düşünce gösterildi. Bunun yanı sıra Ramanujan ve Grothendieck üzerinden matematiğe (kanıta) yaklaşımda, matematikçilerin birbirinin tamamen zıttı da olsa “doğru” yaklaşımları olabileceği örneklendi.

IMG_3804

Etkinliğimizde yer alan Alfa, Evrensel, Nesin ve Yazılama yayınevlerine stant açarak bizlerle kitaplarını buluşturdukları için teşekkürlerimizi sunarız. Son olarak Türk Matematik Derneği’ne de çalıştayın düzenlenmesi için verdikleri maddi ve manevi destekten dolayı bir teşekkürü borç biliriz.

Boğaziçi Üniversitesi Matematik Topluluğu

kitapçık için logo

MATEMATİK VE TOPLUM ÇALIŞTAYI 7-8 MAYIS 2016

Etkinliğimiz Boğaziçi Üniversitesi Kuzey Kampüsü New Hall binasında yapılacaktır.

Matematik ve Toplum Çalıştayı, 3000 yılı aşkın süredir insanlığın kolektif çabasının en rafine sonuçlarından olan matematiğin dünyada ve ülkemizdeki tarihsel gelişimini, düşünsel temellerini (felsefesini) ve doğa bilimleriyle etkileşimini konu almaktadır.

 

Boğaziçi Üniversitesi Matematik Topluluğu, üniversitemizin matematik kültürüne -özellikle öğrenciler bazında- katkı sağlamayı ve üniversite öğrencilerinin yaşayan matematikle temas etmesini amaçlar. Aynı zamanda üniversite, evrensel tanımı gereği bilgi üretimi gerçekleştirir ve bu üretimi bir kültür olarak öğrencilere kazandırır. Bu bağlamda Matematik ve Toplum Çalıştayı’nın öğrenciler ile matematik dünyası arasındaki kopukluk gibi önemli bir boşluğu biraz olsun dolduracağını düşünüyoruz.

 

Matematiğin insan aktivitelerinin her aşamasındaki yerinin vazgeçilemez olduğu, rasyonel ve sistematik düşüncenin matematiksel uslamlamadan ayrılamayacağı su götürmez bir gerçektir. Bu doğrultuda matematiğe dokunmak isteyen tüm üniversite öğrencilerini etkinliğimizde görmekten mutluluk duyarız.

Boğaziçi Üniversitesi Matematik Topluluğu olarak 7-8 Mayıs 2016 tarihinde düzenleyecek olduğumuz Matematik Ve Toplum Çalıştayı’nda İstanbul dışından çalıştayımıza katılmak isteyen 10 lise öğrencisinin Ulaşım ve Konaklama  masraflarını karşılayacağız.

İstanbul dışından konaklama ve yol bursu almak isteyen lise öğrencilerinin ayrıntılı bilgi ve kayıt için info@bounmathsociety.com adresine kendilerini tanıtan bir mail atmaları gerekmektedir. Mail yoluyla başvurdukları takdirde kendilerine geri dönüş yapılacaktır.

Bu imkanı bize sağlayan Türk Matematik derneğine teşekkür ederiz.

 

pROGRAM sON

 

Önemli Not : Kayıtlarımız kapanmıştır.

 

Boğaziçi Üniversitesi Matematik Topluluğu

kitapçık için logo2