Seminer Konuları

Aşağıdaki linkler, “öğrenci semineri” vermek isteyenler için yol gösterici olması amacıyla paylaşılmıştır. Yeni eklenecek içerik için takipte kalınız.

 

Olasılık problemleri :

https://probabilityandstats.wordpress.com/2016/11/06/the-problem-of-points/

http://www.projectguts.org/files/The%20Problem%20of%20Points_0.pdf

http://www-math.ucdenver.edu/~wcherowi/courses/history2/PrblmOfPoints.pdf

http://node101.psych.cornell.edu/sec/pubPeople/tdg1/Gilo.Vallone.Tversky.pdf

 

Catalan Sayılar :

http://www.geometer.org/mathcircles/catalan.pdf

http://www.afjarvis.staff.shef.ac.uk/maths/jarvisspec01.pdf

 

The Complete Triangles :

http://math.uga.edu/~pete/Monsky70.pdf

 

PROOFS FROM THE BOOK

Bu kitabın içindeki her başlık bir seminer konusu olmaya adaydır. Aşağıdakiler bizim birincil önerilerimizdir. Kitap linkte mevcuttur.

https://drive.google.com/open?id=1Y05_8eZXwBk9mK4Bp9UiFcXW-Cp-x77R

Number Theory

1 . Six proofs of the infinity of primes

2 . Bertrand’s postulate

7 . Three times π^2/6

Geometry

8. Hilbert’s third problem: decomposing polyhedra

11. Three applications of Euler’s formula

 Analysis

16. Sets. functions. and the continuum hypothesis

18. A theorem of Polya on polynomials

21. Buffon’s needle problem

Combinatorics

22. Pigeon-hole and double counting

24. Shuffling cards

26. Cayley’s formula for the number of trees

27. Completing Latin squares
Graph Theory

30. Five-coloring plane graph

32. Turan’s graph theorem

35. Probability makes counting (sometimes) easy

Ferit Öztürk’ün 2. Matematik ve Toplum Çalıştayı Açılış Konuşması

Ferit Öztürk’ün Buğday, Cebir, Ana Bileşen, Şehir, Uzaklık, Gen, Ağaç, Dil, Evrim, İnanç başlıklı sunusuna linkten erişebilirsiniz:
Ferit Öztürk – II.Matematik ve Toplum Çalıştayı

II. MATEMATİK VE TOPLUM ÇALIŞTAYI | 18-19 Şubat 2017

1 no'lu afiş.pngİnsanlığın, toplumun, varoluşun sacayağı, temel taşı; gelişimin en temel sebebi ve sonucu olan matematiğin binlerce yıldır hayatın her alanını etkilemiş, insanlığın ürettiği her olgunun ve kavramın içinde yer almış olduğunu biliyoruz. Bu sebeple matematiğin felsefi önemini, tarihsel gelişimini ve bilim dallarıyla ilişkisini incelemenin matematik bilgisine ve anlayışına katkıları olacağına inanıyoruz ve Matematik ve Toplum Çalıştayının ikincisini düzenliyoruz!

Boğaziçi Üniversitesi Matematik Topluluğu olarak, matematik felsefesinin ve kültürünün üniversite ve lise öğrencileri tarafından tanınmasının önemine inanıyoruz. Açıktır ki, derin bir felsefeye sahip olan matematiğin hem anlaşılması hem de ilerlemesi için söz konusu felsefi tabanının iyi algılanması gerekmektedir. Bu algılamanın getirdiği avantajlar matematiğe özgü değildir, tarih boyunca matematikle ilişki kurmuş ve insanlığı şekillendirmiş her varlığa da etki eder. Bu ilişkilerin ve algılayışın tanınması ve matematik dünyası ile öğrenciler arasında önemli bir bağ kurulması için Matematik ve Toplum Çalıştayının önemli olacağına inanıyoruz!

Matematiksel gerçekliğe ve düşünüşe bir adım atmak, bu gerçeklikte kendini geliştirmek isteyen herkesi, 18-19 Şubat 2017 tarihinde Boğaziçi Üniversitesi Garanti Kültür Merkezinde düzenlenecek etkinliğimizde görmekten mutluluk duyarız.

Matematiğin uçsuz bucaksız bir okyanus olduğu açık, O HÂLDE MATEMATİK!”

Çalıştayın iki gün de 09.30’da “Karşılama Çayı” ile başlayacaktır. Ardından birer saatlik konuşmalar ile 10.00 -17.15 aralığında beş konuşma yapılacaktır. Mevcut program şu şekildedir:

18 Şubat Cumartesi:
-Ferit Öztürk – Açılış Konuşması
-Engin Özkan – Akademik Üretim
-Betül Tanbay – Matematiğin Temelleri
-Alper Dizdar – Matematik ve Fizik
-Emrehan Halıcı – Matematik ve Zekâ

19 Şubat Pazar:
-Ersan Demiralp – Matematik ve Fizik
-Nüzhet Dalfes – Matematik, Bilgisayar ve Ekoloji
-Çağrı Diner – Matematik ve Yer Bilim
-Zafer Ercan – Matematik, Dil ve Mantık
-İlhan İkeda – Langlands Programı

Kayıt için: Kayıtlarımız kapanmıştır. İlginiz için teşekkür ederiz.

Burs başvurusu için: Burs başvurularımız kapanmıştır.

Boğaziçi Üniversitesi Matematik Topluluğu

Jeomatematik Okuma Grubu

Matematik topluluğu olarak yeni bir okuma grubu oluşturuyoruz.  Boğaziçi Üniversitesi Jeofizik Bölümü’nden hocamız Çağrı Diner’in katkısıyla jeomatematik okuma grubu kuruyoruz.
Hangi konuları çalışacağız? Okumalarımız jeomatematiğin motivasyonundan başlayıp, yer bilimlerinde kullanılan matematiksel yöntemlerin incelenmesine doğru gidecektir. Bu yöntemleri kavramak için vektörel analiz, Hilbert uzayı, diferansiyel denklemler ve Fourier transformları gibi konular ile ilgileneceğiz. Daha sonra bu matematiksel yöntemleri ve yapıları kullanarak, okyanuslardaki akıntıları ve volkanik dağların altındaki magmaların büyüklüğünün nasıl hesaplanabileceğini göstereceğiz.
Hangi kitabı okuyacağız? Referans kitap olarak aşağıdaki kitabı kullanacağız, teorik boşlukları ise farklı kaynaklardan dolduracağız. https://drive.google.com/file/d/0B8QuDbpFHisfandyMXB1R0RHdGc/view
Not: Kitabın hacmi gözünüzü korkutmasın sadece belirli bölümleri çalışacağız!
Jeomatematik nedir? Matematiksel yöntemlerin, uzayların, yapıların, yer-bilimleri problemlerini çözmek için kullanılmasına jeomatematik denir. Aslında bu disiplin iki yönlü olup, sadece yer bilimleri problemlerini anlamak veya çözmek için değil, aynı zamanda matematiksel yapıların, metodların daha iyi anlaşılması ve geliştirilmesi için de bir motivasyon sağlar. Son yıllarda yer bilimleri problemleri iki sebepten dolayı önem kazanmıştır. Bunlardan ilki dünyamızın geleceği hakkında duyulan endişelerin artması, özellikle ikliminin, çevresinin hızla değişmesi ve yeraltı kaynaklarının azalması, doğru koruma stratejilerinin oluşturulması için bu değişimlerin niceliksel olarak gözlemlenip, tahmin edilmesi gerekliliği, yer bilimleri alanında matematiğin önemini ve kullanımını zorunlu hale getirmiştir. İkinci sebep ise son birkaç on yıldır, gözlem ve ölçüm tekniklerinde büyük ilerlemelerin olması toplanılan veri miktarında ve kalitesinde önemli bir artışa sebep olmuştur. Bilgisayar teknolojisinin de gelişmesi ile, bu verilerin ileri düzeyde matematik kullanarak doğru bir şekilde işlenmesi ve modellenmesi gerekliliğini ortaya çıkarmıştır.
Kimler katılabilir? Okuma grubu tüm sınıf öğrencilerine açık olması ile beraber, 4. sınıf öğrencilerine, mezun olduktan sonra bu konu hakkında yüksek lisans yapabilecekleri için özellikle tavsiye edilir.
Okuma grubuna katılmak için deniz.yilmaz1996@gmail.com adresine geri dönüş yapabilirsiniz.

kitapçık için logo

Boğaziçi Matematik, Felsefe ve Bilim Kitap Fuarı

Boğaziçi Üniversitesi kitaplarla buluşuyor!
Bilim, felsefe, matematik ve daha fazlası için 10-11 Ekim tarihlerinde Özger Arnas salonuna uğramayı unutmayın.
Kitap fuarı 10-11 Ekim günlerinde 09:00- 17:00 arasında Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü Özger Arnas salonunda olacaktır.
fuar-afis
Ayrıca fuarda üç konuşma yapılacaktır:

 11 Ekim

17:15 Zelal Durmuş- Bilimsel Eğitim
18:00 Alp Bassa – ‘Matematik Dünyası’
18:45 Nalan Mahsereci- Gerçek Bilim ve Sözde Bilim

Not: Üniversite dışarısından fuara katılmak isteyenlerin 9 Ekime kadar  bu adresten kayıt yapmaları gerekmektedir. Fuara katılım tabii ki de ücretsizdir.

fuar-afis-son-taslak

 

Matematik Ve Toplum Çalıştayının Ardından

7-8 Mayıs tarihlerinde Boğaziçi Üniversitesi Matematik Topluluğu tarafından gerçekleştirilen Matematik ve Toplum Çalıştayı’na yaklaşık 250 kişi katıldı. Katılımcıların büyük çoğunluğu matematik bölümü öğrencileri olmasının yanı sıra, farklı bölümlerden lisans öğrencileri ve lise öğrencileri de aramızdaydı. Çalıştayın açılış konuşmasında “Akademik özerklikten ve ifade özgürlüğünden bahsedemediğimiz bir ülkede, felsefenin ve sanatın özgün ve bağımsız üretiminden bahsetmek çok mümkün değildir. Aynı şekilde felsefe ve sanatın tutsak olduğu bir coğrafyada, doğa bilimlerinde ve matematikte ilerleme katedilmesi de oldukça zordur” ifadelerine yer verilirken, kapanışta ise topluluğumuzun yeni yol arkadaşları kazanarak ve diğer üniversite topluluklarıyla daha güçlü ilişkiler geliştirerek çalışmalarına devam etmesi dilekleri dile getirildi. Bunlara ek olarak aramızdan yeni ayrılan değerli matematikçi Tosun Terzioğlu program dahilinde anıldı.

Çalıştayın içeriği ve amacı topluluğumuz tarafından:

“Matematik ve Toplum Çalıştayı, 3000 yılı aşkın süredir insanlığın kolektif çabasının en rafine sonuçlarından olan matematiğin dünyada ve ülkemizdeki tarihsel gelişimini, düşünsel temellerini (felsefesini) ve doğa bilimleriyle etkileşimini konu almaktadır. Boğaziçi Üniversitesi Matematik Topluluğu, üniversitemizin matematik kültürüne -özellikle öğrenciler bazında- katkı sağlamayı ve üniversite öğrencilerinin yaşayan matematikle temas etmesini amaçlar. Aynı zamanda üniversite, evrensel tanımı gereği bilgi üretimi gerçekleştirir ve bu üretimi bir kültür olarak öğrencilere kazandırır. Bu bağlamda Matematik ve Toplum Çalıştayı’nın öğrenciler ile matematik dünyası arasındaki kopukluk gibi önemli bir boşluğu biraz olsun dolduracağını düşünüyoruz.”

olarak belirlenmişti. Bu doğrultuda matematik felsefesi, matematik araştırma etiği, kadın matematikçiler, matematik eğitimi, matematik tarihi, matematiksel düşünme sistemini ve matematik-doğa bilimleri ilişkilerini incelemek üzere bir dizi konuşma gerçekleştirildi. Konuşmalar sonucu amfinin soru ve görüşleri alınarak konuşma yapmayanların da etkin katılımı sağlandı.

Aşağıda, konuşmalarda dikkat çeken bölümler paylaşılmıştır:

Açılış Konuşması: Boğaziçi Üniversitesi Matematik Bölümü öğretim üyesi Ferit Öztürk tarafından verildi. Özgür zamanlarda ve toplumlarda matematiğin gelişim hızının daha yüksek olduğunu vurgulayan Ferit Öztürk matematiksel düşüncenin gelişiminin, tarihsel bağlamdan koparılamayacağını belirtti.

IMG_3554

Matematik Felsefesi I: 29 Mayıs Üniversitesi Felsefe Bölümü öğretim üyesi Ayhan Çitil tarafından verildi. Dil-varlık, dil-felsefe alanlarında çalışanlar için matematik bilmenin öneminin vurgulandığı konuşmada matematikçilerin çalışmalarında “aslında ne yaptığı” sorusunu cevaplarken felsefenin yerine değinildi.

IMG_3590

Matem-etik: Boğaziçi Üniversitesi Matematik Bölümü öğretim üyesi Betül Tanbay tarafından verildi. Betül Tanbay, etiğin tanımından yola çıkarak, matematik araştırma ve yayın etiğinin üzerine kurulduğu evrensel kabuller üzerinde durdu.

IMG_3641

Matematik Eğitimi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Matematik Bölümü öğretim üyesi Turgut Önder tarafından verildi. Genel olarak eğitim sisteminin üzerine kurulu olduğu ezberin (belletmenin), matematiğin ve bilimin temeli olan bağımsız düşünme ve araştırmanın karşıtı olduğu vurgulandı. Kanıt ve tanımlardan uzak bir matematik lise eğitiminin, üniversite matematik eğitimindeki başarısızlıkların temeli olduğuna değinildi.

IMG_3705

Matematik Felsefesi II: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Felsefe Bölümü öğretim üyesi Bülent Gözkan tarafından verildi. Frege’den başlayarak aritmetiğin mantığa indirgenme çabası ve Gödel kanıtlamasından bahsedildi.

DSC_0058

Matematik ve Evrim: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü öğretim üyesi Mehmet Somel tarafından verildi. Genel bir evrim girizgahından sonra matematiksel modellemenin biyolojide gün geçtikçe önemi artan yerinden bahsedildi.

DSC_0105

Türkiye’de Matematik: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Matematik Bölümü öğretim üyesi Zafer Ercan tarafından verildi. Matematik sermaye sınıfının sermayesini de güçlendirebilir, işçi sınıfının mücadelesini de diyerek sözlerine başlayan Zafer Ercan, Türkiye’de bir düşünürün kendini özgürce ifade edemediğini, etse bile vatan haini ilan edildiğini ve bu durumun ülkemizdeki matematik üretimini baltaladığını vurguladı. Bunun yanında ülkemizdeki “şişme dergi ve yayınlar”dan ve bu çürümüşlüğün Tübitak tarafından teşvik edildiğinden bahsedilirken, akademisyenlerin umutsuz olmaya hakları olmadığını ve ses çıkarmaları gerektiği belirtildi.

IMG_3714

Matematik ve Fizik I: Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümü öğretim üyesi Tonguç Rador tarafından verildi. Matematik ve fiziğin diyalektiği; Antik Yunan, 16. YY, 17. YY, 18. YY 19. YY ve 20. YY fiziğinden örneklerle açıklandı.

IMG_3736

Kadın Matematikçiler: Sabancı Üniversitesi Matematik Bölümü öğretim üyesi Alev Topuzoğlu tarafından verilmiştir. Eğitim ve bilimdeki toplumsal cinsiyet eşitsizliğinden bahsedildi.

IMG_3763

Matematik ve Fizik II: İstanbul Teknik Üniversitesi Fizik Bölümü öğretim üyesi Kerem Cankoçak tarafından verildi. Doğayı anlamak için simetriyi anlamak gerektiği ve simetriyi de anlamanın en iyi yolunun matematik olduğu belirtildi.

IMG_3785

Matematikçi Nasıl Düşünür: Yeditepe Üniversitesi Matematik Bölümü öğretim üyesi İlhan İkeda tarafından verildi. Asal sayıların sonsuzluğu, 1 den 100 e kadar olan sayıların toplamı gibi temel problemlerin kanıtlarının arkasındaki düşünce gösterildi. Bunun yanı sıra Ramanujan ve Grothendieck üzerinden matematiğe (kanıta) yaklaşımda, matematikçilerin birbirinin tamamen zıttı da olsa “doğru” yaklaşımları olabileceği örneklendi.

IMG_3804

Etkinliğimizde yer alan Alfa, Evrensel, Nesin ve Yazılama yayınevlerine stant açarak bizlerle kitaplarını buluşturdukları için teşekkürlerimizi sunarız. Son olarak Türk Matematik Derneği’ne de çalıştayın düzenlenmesi için verdikleri maddi ve manevi destekten dolayı bir teşekkürü borç biliriz.

Boğaziçi Üniversitesi Matematik Topluluğu

kitapçık için logo

Hypatia Olimpiyatları kapanış konuşması – Ferit  Öztürk 24 Nisan 2016

 

Hypatia Olimpiyatları kapanış konuşması – Ferit  Öztürk 24 Nisan 2016

Hypatia Olimpiyatları katılımcıları sevgili öğrenci arkadaşlar.

Öncelikle hepinizi en içten duygularımla kutluyorum.

Hep birlikte bir parça matematik düşünebilmek için bu hafta sonu buraya gelerek, beni ve eminim burada bulunan herkesi kendinize hayran bıraktınız. Burada bizim neler hissettiğimizi bilmeyenler varsa, onları da şaşırtıyorsunuzdur herhalde. Hafta sonu güneşte dolanmak, etraftaki 23 Nisan şenliklerine katılmak, bir film izlemek ya da bilgisayar oynamak varken ne diye buraya geldiniz sanki ? Ben böyle durumlarda kendimi bir yeraltı örgütüne üyeymişim gibi hissediyorum. Kampüste top oynayan, muhabbet eden, bir şeyler için, takılan gençlerin seslerini odamda duyarken, tek başıma günü, geceyi devirdiğim çok olmuştur. Size şunu sormak istiyorum: sizi, beni, size bu olanakları sağlayan, bölümümüzün sevgili öğrencilerini bu hafta sonu matematik düşünmeye yönelten şey nedir ? Bizi masa başında hangi güç tutuyor? Mesela, siz niye geldiniz buraya ? Benim buna bir yanıtım var. Size bunu anlatmaya çalışacağım.

Sudoku seveniniz, sık oynayanınız var mı? Ben sudoku sevmem, oynamam. Nedeni şu: ilk Sudoku çözüşünüzde, bir kaç tekniği kendi kendinize kolayca keşfedersiniz. Sonraki her Sudoku oyununuzda, bu bir kaç kuralı akıllıca ve sabırla uygularsanız, hızlı ya da yavaş, problemi çözersiniz; atla deve değil…Üstelik büyük olasılıkla elinize aldığınız Sudoku probleminin çözümü de vardır, gazete Pazar bulmacası diye sorduğuna göre… Söylediğimi biraz daha ileri götüreyim: şu anki haliyle üniversite giriş sınavları süreci de benzer özellikler taşıyor benim için. Diyelim ki konumuz düzlem geometrisi. Paralel ve onları kesen doğrular, çemberler ve açılar vs ile ilgili bir kaç bilinen gerçek vardır. Ardından bu konuda önünüze 500-1000 adet soru verilir. O bir kaç tekniği akıllıca, sabırla ( ve ne yazık ki hızla) uygulamanız yanıtı bilinen o soruları çözmeniz için yeterlidir. Üstelik yanıt bilinmekle kalmaz, verilen  5 adet seçenekten biri olarak gözünüzün önünde durmaktadır! Bu sınavlarda benim en sevdiğim sorular, yanlış olanlardır çünkü ancak orada düşünecek ilginç bir şey çıkar.

İşte sizi buraya getiren nedenlerden biri bu döngüyü bir ölçüde kırma isteğiniz. Lise hayatınız boyunca önünüze konacak standart konular ve binlerce çoktan seçmeli soru gürültüsünün içinde standart olmayan ve yanıt için daha fazla düşünmeniz gereken sorular çözdünüz burada. Her vardığınız yanıtta mutluluk duyduğunuzu ve bir çeşit tatmin duygusu yaşadığınızı biliyorum.

Yine de ne yazık ki size bu olimpiyatlarda sorulan soruların yanıtları da biliniyordu. İşte bu yüzden olimpiyatları da ve genelde sınavları da sevmiyorum. Ve matematik, tam orada başlıyor. Matematiksel üretim süreci,

  • Yanıtı hemen bulunamayacak ya da yanıta ne zaman ulaştığınızı bilemediğiniz sorularla uğraşmayı,
  • Yanıtını kimsenin bilmediği sorular hakkında sabırla düşünmeyi,
  • Ve hatta güzel ve kapsamlı sorular icat etmeyi içeriyor.

Size bir kaç örnek vermek istiyorum.

  1.  Bu ilk soruyu Boğaziçi Matematik 1.sınıf öğrencilerine soruyorum. Amacım bir soruyu yanıtlamanın çok uzun sürebileceğini ve sorunun en iyi yanıtına ne zaman ulaşıldığının bile bilinmez olduğu bir örnek vermek. Benim üzerinde yıllarca uğraşarak  çözebildiğim soruların olduğuna inanabilir misiniz? Evet, soru şöyle :

Elimde bir cam top var ve karşımda 100 katlı bir gökdelen var. Bu gökdelenin öyle bir katı var ki bu cam top o kattan ( ve daha üst katlardan ) aşağı bırakılınca kırılıyor, o katın aşağısındaki katlardan bırakılınca kırılmıyor. O katın hangi kat olduğunu nasıl bulursunuz? Yanıt: 1.kattan başlayarak topu bırakır, ilk hangi katta kırılırsa “işte cevap bu kat!” derim. O kat kaçıncı katsa o kadar da atış yapmış olurum.

Soruyu değiştiriyorum. Deminki topun aynısından iki adet var elinizde. Yine o katı bulmak istiyoruz. Amaç, o katı en az top atışıyla bulmak. İki topunuz olduğu için 1. top kırılınca 2. topla deneye devam edebiliyorsunuz elbette. Yanıt hangi kat olursa olsun, en kötü durumda bile en az top atışıyla işi halletmek istiyoruz. O en az top atışı kaçtır ?

Bu öyle bir soru ki, çözmeniz aylar, yıllar sürebilir. Ama her düşünüldüğünde size zevk verecektir. Matematik yapma dürtüsü, bu soruyu çözemesek bile bu zevkin içinde kalma isteğiyle ilişkilidir

2. Bu soru bir sonrakine hazırlık.

Kırmızı  renkte kare bir masa ve elimizde bir sürü 1 TL madeni para var. Bir oyun oynayacağız. Oyuna siz başlıyorsunuz. Masanın istediğiniz yerine bir para koyacaksınız. Para masada kalmak koşuluyla paranın birazı masanın dışına taşabilir. Sonra ben istediğim yere bir para koyacağım; koyduğum para sizin koyduğunuz paraya değebilir, üstüne bile çıkabilir. Sonra aynı koşullarda siz bir para koyuyorsunuz, sonra ben, sonra siz… Açıkta kalan son kırmızıyı kapayan kazanır.

Soru: Oyunu nasıl oynamalısınız ki hep siz kazanın?

Bu sorunun cevabı biliniyor. Bulmak çok zor değil ama deminki soru gibi, aylarınızı harcamanız gerekebilir.Kolay bir çözüm var: Google amcadan yanıtı öğrenmek. Ama işte tam da gidip de Google’a sormamızı engelleyen duygularımız yüzünden bu hafta sonu hep beraber buradayız.

3. İşte son sorum. Bu da iki kişilik bir oyun.

Tahtaya çizilmiş üç adet nokta ( adları 1, 2 ve 3 ), bu noktaları birbirine bağlayan doğru parçaları ( adları 12, 23 ve 13 ) olsun. Oyuna ben başlıyorum. 1, 2, 3, 12, 13, ya da 23’ü silmeyi seçebilirim; ama neyi sileceksem onu içeren(ler)i de silmem gerekiyor. Sonra siz siliyorsunuz, sonra ben. Son silen kazanır. Soru: oyunu nasıl oynamalısınız ki sonunda kazanın? Bunun cevabı kolay. Düşünün.

Şimdi asıl soru: 1,2,…,n noktaları; 12, 13 vs. doğru parçaları; 123, 124 ve üçgensel bölgeleri, 1234, 1235 vs dörtyüzlülerini  vs vs düşünün. Yani {1,2,…,n} kümesinin kendisinden* ve boş kümeden farklı tüm altkümelerini düşünün. Oyuna ben başlıyorum. Herhangi bir altkümeyi ve onu içerenleri siliyorum. Sonra siz siliyorsunuz, sonra ben. Son silen kazanır. İkinci oyuncu olarak oyunu oynamanızın akıllıca bir yolu var mıdır ki ben nasıl oynarsam oynayayım sonunda kazanan hep siz olun ?

Yıllar önce bu soruyla karşılaştığımda yanıtı bilinmiyordu. Bir öğrencime soruyu bitirme tezi olarak verdim. O, soruyu 6’dan küçük doğal sayılar için çözdü ama genel bir n için çözüm bulamadı. Bildiğim kadarıyla yanıt hala bilimiyor! Matematikte çok derin yerlere dokunan bu soru hakkında düşünmek istemez misiniz ?

Çocukluğumdan beri matematikle uğraşan biri olarak gözlem ve deneyimlerim bana şunu söylüyor: matematiksel ( zihinsel )  yetkinliğinizi arttırmanın ve herhangi bir sınavın sorularının size kolay gelmesini sağlamanın yolu, birkaç teknikle birçok soru çözmek yerine, akıllıca tasarlanmış irili ufaklı birkaç soruyla tek başınıza ve derinlemesine uğraşmak… O yüzden, boşverin sınavları. Kendi zevkiniz için düşünün, matematik düşünün. Böyle bir uğraşın doğru merkezi de, biliyorsunuz, ileri araştırma yapılan matematik bölümleri.

Katılımınız için hepinize tekrar teşekkür ediyor, hepinizi kutluyorum.

* Kümenin kendisini silmek yok. Bu düzeltme için Denizli Servergazi Lisesinden Feyza Duman’a teşekkürler.