Jeomatematik Okuma Grubu

Matematik topluluğu olarak yeni bir okuma grubu oluşturuyoruz.  Boğaziçi Üniversitesi Jeofizik Bölümü’nden hocamız Çağrı Diner’in katkısıyla jeomatematik okuma grubu kuruyoruz.
Hangi konuları çalışacağız? Okumalarımız jeomatematiğin motivasyonundan başlayıp, yer bilimlerinde kullanılan matematiksel yöntemlerin incelenmesine doğru gidecektir. Bu yöntemleri kavramak için vektörel analiz, Hilbert uzayı, diferansiyel denklemler ve Fourier transformları gibi konular ile ilgileneceğiz. Daha sonra bu matematiksel yöntemleri ve yapıları kullanarak, okyanuslardaki akıntıları ve volkanik dağların altındaki magmaların büyüklüğünün nasıl hesaplanabileceğini göstereceğiz.
Hangi kitabı okuyacağız? Referans kitap olarak aşağıdaki kitabı kullanacağız, teorik boşlukları ise farklı kaynaklardan dolduracağız. https://drive.google.com/file/d/0B8QuDbpFHisfandyMXB1R0RHdGc/view
Not: Kitabın hacmi gözünüzü korkutmasın sadece belirli bölümleri çalışacağız!
Jeomatematik nedir? Matematiksel yöntemlerin, uzayların, yapıların, yer-bilimleri problemlerini çözmek için kullanılmasına jeomatematik denir. Aslında bu disiplin iki yönlü olup, sadece yer bilimleri problemlerini anlamak veya çözmek için değil, aynı zamanda matematiksel yapıların, metodların daha iyi anlaşılması ve geliştirilmesi için de bir motivasyon sağlar. Son yıllarda yer bilimleri problemleri iki sebepten dolayı önem kazanmıştır. Bunlardan ilki dünyamızın geleceği hakkında duyulan endişelerin artması, özellikle ikliminin, çevresinin hızla değişmesi ve yeraltı kaynaklarının azalması, doğru koruma stratejilerinin oluşturulması için bu değişimlerin niceliksel olarak gözlemlenip, tahmin edilmesi gerekliliği, yer bilimleri alanında matematiğin önemini ve kullanımını zorunlu hale getirmiştir. İkinci sebep ise son birkaç on yıldır, gözlem ve ölçüm tekniklerinde büyük ilerlemelerin olması toplanılan veri miktarında ve kalitesinde önemli bir artışa sebep olmuştur. Bilgisayar teknolojisinin de gelişmesi ile, bu verilerin ileri düzeyde matematik kullanarak doğru bir şekilde işlenmesi ve modellenmesi gerekliliğini ortaya çıkarmıştır.
Kimler katılabilir? Okuma grubu tüm sınıf öğrencilerine açık olması ile beraber, 4. sınıf öğrencilerine, mezun olduktan sonra bu konu hakkında yüksek lisans yapabilecekleri için özellikle tavsiye edilir.
Okuma grubuna katılmak için deniz.yilmaz1996@gmail.com adresine geri dönüş yapabilirsiniz.

kitapçık için logo