Ankara’daki Bombalı Saldırıyı Ve Sorumlularını Lanetliyoruz.

Dün akşam saatlerinde Ankara’da yurttaşlarımızı vahşice katleden bombalı saldırıyı ve sorumlularını lanetliyoruz.

Halkımız son beş ay içerisinde sadece Ankara’da üç kez canlı bomba saldırısına maruz kaldı.

Bu durum, ülkemizin saldırgan iç ve dış politikalarından bağımsız bir şekilde salt güvenlik veya istihbarat zaafiyeti olarak açıklanamaz.

Hayatını kaybeden yurttaşlarımızın yakınlarına baş sağlığı ve yaralananlara da acil şifalar diliyoruz.

Boğaziçi Üniversitesi Matematik Topluluğu

Neden “Çalışma Grupları” ?

Topluluğumuzun  “Çalışma Grupları” hakkında ,daha açıklayıcı olması dileğiyle , bu yazıyı kaleme aldık.

Çalışma gruplarımızın temel felsefesi yoğunlaşmak istedikleri konuda ortaklaşan fertlerin belirlenen periyotlarla bir araya gelerek ortaklaştıkları konuda tartışmalar yapmak, ortak çalışmalar sürdürmek ve bu sayede kolektif bir öğrenme süreci oluşturmaktır.

Çalışma gruplarımız, her dönem başında topluluk fertlerinin o dönem üzerine yoğunlaşmak istedikleri alanlara göre belirlenmektedir. Çalışma gruplarının işleyişi , grup sakinlerinin ihtiyaç ve isteklerine göre şekillenir. Haftada üç -dört gün de buluşulabilir; bir gün de. Takip edilecek kaynaklar da gene topluluk fertlerince belirlenir.

 

Neden “Öğrenci Seminerleri” ?

Topluluğumuzun yapı taşını oluşturan ve topluluğumuzun bir nevi harcı olan “Öğrenci Seminerleri” hakkında ,daha açıklayıcı olması dileğiyle , bu yazıyı kaleme aldık.

Topluluk haftalık öğrenci seminerlerinin planlamasını yaparak , her hafta içlerinden bir veya iki öğrencinin araştırmış olduğu bir konu ile ilgili seminerde bir araya gelir. Bu etkinlikteki birincil amaç öğrencilerin düzenli olarak bir araya gelerek, araştırmış oldukları konuları birbirlerine anlatarak, konu üzerine tartışmalar yaparak bilgi paylaşımını sağlamak ve beraberce bir konu üzerinde kafa patlatmaktır. Bu sayede o hafta semineri veren öğrencinin topluluk karşısında sunum yapma yetileri gelişecek, daha önemlisi konuyu anlatmaya çalışırken yanlış veya eksik kavramış olduğu yerleri fark edecek ve bir konu hakkında araştırma yapmayı öğrenecektir. Bu buluşmalar sunum yapıldıktan sonra ona eşlik eden tartışmalarla devam eder.Topluluğun diğer üyeleri ise daha önce çalışma olanağı bulamadıkları bir konu hakkında fikir sahibi olabilir, toplu olarak bir konu üzerinde kapsamlı tartışmalar yaparak  konuyu daha iyi kavrayabilirler . Bu seminerlerin seviyesi doğal olarak anlatıcının seviyesine göre farklılık gösterecektir; ancak topluluktaki herkesin göreceli olarak “basit” de olsa bu sunumları yapması, tecrübe etmesi tercihimiz ve dileğimizdir.