MATEMATİK DÜNYASI

MD

Matematik Dünyası 25 yıldır 3 ayda bir yayınlanan; Matematiği en yalın, en güzel, en doğal haliyle anlatmayı amaçlayan popüler matematik dergisidir ve Türkiye’de tektir. Popüler bir dergi olması pure matematikle dolu olmasına engel olmamış aksine matematiğin derin dünyasını yalan ve kandırmacaya başvurmadan okuruyla buluşturmasını kolaylaştırmıştır. Hedef kitlesi, lise ve üniversite öğrencileri başta olmak üzere “gerçek matematiği” Türkçe öğrenmek isteyen herkestir.

Neden Matematik Dünyası ?

 

Matematik kelimesinin yazılı literatüre girmesi (Yunanca- matema-) M.Ö. 380 lere dayanmaktadır ve kelime anlamıyla “öğrenilmesi gereken şey”, yani, bilgidir.  İnsanlık tarihinin en eski uğraşlarından biri olan Matematik, insanın merak etmesi , bilmek ve karşılaştığı sorunları çözmek istemesi sonucunda sürekli gelişim göstermiştir. Tabii olarak matematiğin gelişim sürecini insanın düşünce sistematiğinin evriminden bağımsız düşünmek neredeyse imkansızdır. Ülkemiz coğrafyasının baskı ve zulümle dolu tarihi insanımızın bu düşünce macerasına katılımını oldukça geciktirmiş ve onu yol arkadaşlarının oldukça gerisinden başlamaya mecbur bırakmıştır. Bu bağlamda Matematik Dünyası gerek motive edici gerek yol gösterici ve aydınlatıcı yayınlarıyla ülkemiz gençliğinin ve bilime-matematiğe gönül vermiş insanlarının elindeki en önemli kaynaktır.

Yukarıda bahsettiğimiz nedenlerle Matematik Dünyası dergisi topluluğumuzun desteklediği ve yararlandığı birincil matematiksel yayındır; bu nedenledir ki dergiyi tanıtmak, yeni takipçiler edinmesini sağlamak ve matematiğe gönül vermiş kişilerin dergiye ulaşmasında yardımcı olmayı asli görevimiz kabul etmekteyiz.
Daha ayrıntılı bilgi için Matematik Dünyası‘nın kendi sitesine göz atabilirsiniz.
MD son SAYI