Ferit Öztürk’ün 2. Matematik ve Toplum Çalıştayı Açılış Konuşması

Ferit Öztürk’ün Buğday, Cebir, Ana Bileşen, Şehir, Uzaklık, Gen, Ağaç, Dil, Evrim, İnanç başlıklı sunusuna linkten erişebilirsiniz:
Ferit Öztürk – II.Matematik ve Toplum Çalıştayı

​II. MATEMATİK VE TOPLUM ÇALIŞTAYI İÇİN KONAKLAMA VE ULAŞIM BURSU

Türk Matematik Derneği desteğiyle düzenlenen çalıştayımızda, 15 öğrenciye, önceliği İstanbul dışından katılan lise öğrencilerde olmak üzere, tam ve kısmi konaklama ve ulaşım bursu sağlıyoruz. Başvuru için bize iletişim bilgilerinizi, hangi bursu istediğinizi ve durumunu yazmanız gereklidir.

Mail için: info@bounmathsociety.com

II. MATEMATİK VE TOPLUM ÇALIŞTAYI | 18-19 Şubat 2017

1 no'lu afiş.pngİnsanlığın, toplumun, varoluşun sacayağı, temel taşı; gelişimin en temel sebebi ve sonucu olan matematiğin binlerce yıldır hayatın her alanını etkilemiş, insanlığın ürettiği her olgunun ve kavramın içinde yer almış olduğunu biliyoruz. Bu sebeple matematiğin felsefi önemini, tarihsel gelişimini ve bilim dallarıyla ilişkisini incelemenin matematik bilgisine ve anlayışına katkıları olacağına inanıyoruz ve Matematik ve Toplum Çalıştayının ikincisini düzenliyoruz!

Boğaziçi Üniversitesi Matematik Topluluğu olarak, matematik felsefesinin ve kültürünün üniversite ve lise öğrencileri tarafından tanınmasının önemine inanıyoruz. Açıktır ki, derin bir felsefeye sahip olan matematiğin hem anlaşılması hem de ilerlemesi için söz konusu felsefi tabanının iyi algılanması gerekmektedir. Bu algılamanın getirdiği avantajlar matematiğe özgü değildir, tarih boyunca matematikle ilişki kurmuş ve insanlığı şekillendirmiş her varlığa da etki eder. Bu ilişkilerin ve algılayışın tanınması ve matematik dünyası ile öğrenciler arasında önemli bir bağ kurulması için Matematik ve Toplum Çalıştayının önemli olacağına inanıyoruz!

Matematiksel gerçekliğe ve düşünüşe bir adım atmak, bu gerçeklikte kendini geliştirmek isteyen herkesi, 18-19 Şubat 2017 tarihinde Boğaziçi Üniversitesi Garanti Kültür Merkezinde düzenlenecek etkinliğimizde görmekten mutluluk duyarız.

Matematiğin uçsuz bucaksız bir okyanus olduğu açık, O HÂLDE MATEMATİK!”

Çalıştayın iki gün de 09.30’da “Karşılama Çayı” ile başlayacaktır. Ardından birer saatlik konuşmalar ile 10.00 -17.15 aralığında beş konuşma yapılacaktır. Mevcut program şu şekildedir:

18 Şubat Cumartesi:
-Ferit Öztürk – Açılış Konuşması
-Engin Özkan – Akademik Üretim
-Betül Tanbay – Matematiğin Temelleri
-Alper Dizdar – Matematik ve Fizik
-Emrehan Halıcı – Matematik ve Zekâ

19 Şubat Pazar:
-Ersan Demiralp – Matematik ve Fizik
-Nüzhet Dalfes – Matematik, Bilgisayar ve Ekoloji
-Çağrı Diner – Matematik ve Yer Bilim
-Zafer Ercan – Matematik, Dil ve Mantık
-İlhan İkeda – Langlands Programı

Kayıt için: Kayıtlarımız kapanmıştır. İlginiz için teşekkür ederiz.

Burs başvurusu için: Burs başvurularımız kapanmıştır.

Boğaziçi Üniversitesi Matematik Topluluğu

MATEMATİK VE TOPLUM ÇALIŞTAYI 7-8 MAYIS 2016

Etkinliğimiz Boğaziçi Üniversitesi Kuzey Kampüsü New Hall binasında yapılacaktır.

Matematik ve Toplum Çalıştayı, 3000 yılı aşkın süredir insanlığın kolektif çabasının en rafine sonuçlarından olan matematiğin dünyada ve ülkemizdeki tarihsel gelişimini, düşünsel temellerini (felsefesini) ve doğa bilimleriyle etkileşimini konu almaktadır.

 

Boğaziçi Üniversitesi Matematik Topluluğu, üniversitemizin matematik kültürüne -özellikle öğrenciler bazında- katkı sağlamayı ve üniversite öğrencilerinin yaşayan matematikle temas etmesini amaçlar. Aynı zamanda üniversite, evrensel tanımı gereği bilgi üretimi gerçekleştirir ve bu üretimi bir kültür olarak öğrencilere kazandırır. Bu bağlamda Matematik ve Toplum Çalıştayı’nın öğrenciler ile matematik dünyası arasındaki kopukluk gibi önemli bir boşluğu biraz olsun dolduracağını düşünüyoruz.

 

Matematiğin insan aktivitelerinin her aşamasındaki yerinin vazgeçilemez olduğu, rasyonel ve sistematik düşüncenin matematiksel uslamlamadan ayrılamayacağı su götürmez bir gerçektir. Bu doğrultuda matematiğe dokunmak isteyen tüm üniversite öğrencilerini etkinliğimizde görmekten mutluluk duyarız.

Boğaziçi Üniversitesi Matematik Topluluğu olarak 7-8 Mayıs 2016 tarihinde düzenleyecek olduğumuz Matematik Ve Toplum Çalıştayı’nda İstanbul dışından çalıştayımıza katılmak isteyen 10 lise öğrencisinin Ulaşım ve Konaklama  masraflarını karşılayacağız.

İstanbul dışından konaklama ve yol bursu almak isteyen lise öğrencilerinin ayrıntılı bilgi ve kayıt için info@bounmathsociety.com adresine kendilerini tanıtan bir mail atmaları gerekmektedir. Mail yoluyla başvurdukları takdirde kendilerine geri dönüş yapılacaktır.

Bu imkanı bize sağlayan Türk Matematik derneğine teşekkür ederiz.

 

pROGRAM sON

 

Önemli Not : Kayıtlarımız kapanmıştır.

 

Boğaziçi Üniversitesi Matematik Topluluğu

kitapçık için logo2

Matematik Toplulukları Çalıştayı Amaç Yazısı

ÇALIŞTAY

 

Amacımız 27 Ağustos 2015 tarihinde erdos.matkafasi.com adresinde yayınlandığı gibidir:

Boğaziçi Üniversitesi Matematik Topluluğu ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi Matematik Topluluğu öncülüğünde ülke genelinde aktif matematik toplulukları 14-18 Eylül tarihlerinde Nesin Matematik Köyünde, Genç Matematikçiler Toplantısı ile işbirliği içinde gerçekleşecek olan Matematik Toplulukları Çalıştayında bir araya gelecek.

Bizler matematik bölümü okuyan öğrencilerin, müfredat içerisindeki konuları ayrıntılandırmak, müfredata sığmayan ancak önemli temel konuları araştırmak, dünya çapındaki matematiksel gelişmeleri takip etme noktasında bir ara yüzey oluşturmak için bir araya geliyoruz. Bunun yanı sıra her bir matematik topluluğunun matematiksel düşünce birikimini, soyutlama, çıkarım yapma, sonuçları öngörme, modelleme ve planlama yetilerini arttırmak, dayanışma ve beraberce üretim kültürünü geliştirmek ve öğrencilerin motivasyonlarını arttırmak amaçları doğrultusunda faaliyet gösteren bir formata sahip olması gerektiğini düşünüyoruz. Bu gereksinim Matematik Bölümlerinin öğrencilerine kazandırmayı arzuladığı yetileri ve öğrencilerin matematiğe yöneltilmesinin amaçlandığını göz önüne aldığımızda, elzem olarak ortaya çıkıyor.

Ülkemizde bir çok üniversitede Matematik Toplulukları/Kulüpleri çeşitli etkinlikler düzenlemekte, söz konusu Matematik Topluluklarının bir kısmı da yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda çalışmalarını sürdürmektedir. Bir kısım üniversitede ise mevcut toplulukların aktif olamayışlarını üzülerek gözlemlemekteyiz. Ülke genelindeki Matematik Topluluklarının arasında organik bir bağın kurulmasının önemli olduğunu düşünmemekle beraber Matematik Topluluklarının ortak bir platform kurması Topluluklar arasındaki iletişim kanallarının açılmasını ve artmasını sağlayacağı kanısındayız. Bu kanallar sayesinde toplulukların sürekli etkileşim halinde olmaları, yapacakları etkinliklerden birbirlerini bilgilendirmeleri, sürekli yardımlaşma ve dayanışma içerisinde olmaları mevcut toplulukların akademik alanda daha fazla çalışma yapmasına motivasyon sağlayacak; aktif olmayan/olamayan matematik toplulukları ise gene bu kanalla teşvik edilmesi kolaylaşacaktır.

Ülkemizde, maalesef ki, üniversitelerin doğa bilimleri bölümlerinin yanı sıra matematik bölümlerinin de çeşitli nedenlerle kapatıldığı, dönüştürüldüğü bir iklim hakim. Bu karamsar tabloya karşın Matematik bölümlerinde görev yapan akademisyenlerin çeşitli platformlar ve birliktelikler aracılığıyla oluşturduğu bilimsel aktivitelerle yarattığı enerji bizleri umutsuzluğa kapılmaktan geri itiyor. Buna karşın ortaya çıkan bu enerjinin öğrencilere kanalize olmasında da bir eksiklik gözlemliyoruz. Toplulukların birliktelikleri aracılığıyla ve öğrenciler arasındaki arttırmayı hedeflediğiz etkileşim ile yukarıdaki çabanın daha verimli bir hale getirilmesi noktasında aktif rol oynamayı ve bu bağlamda, tersine, öğrenciler arasından çıkacak olan belki görece az ama değerli enerjinin akademisyenleri de moral ve motivasyon bazında teşvik edeceğini düşünüyoruz.

 

Daha fazla şey konuşmak için henüz erken olduğunu düşünmekle beraber işe koyulup sonuçlarını hep beraber görmemiz gerekiyor.

Çalıştay konusunda daha ayrıntılı bilgi edinmek ve başvurmak için aşağıdaki link bize üzerinden ulaşabilirsiniz:

https://matematikkoyu.org/etkinlikler/2015-mat-topluluk/index.php

Matematik Toplulukları Çalıştayı Hazırlık Komitesi

Eren Ertürk (Orta Doğu Teknik Ü.)
Kadri İlker Berktav (Orta Doğu Teknik Ü.)
M. Levent Doğan (Orta Doğu Teknik Ü.)
Egemen Gezgin (Boğaziçi Ü.)
Harun Kır (Boğaziçi Ü.)
Oğuz Şavk (Boğaziçi Ü.)
Uğur Can Öztürk (Boğaziçi Ü.)